Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

rudapanda
0733 20eb 500
Reposted fromnonono nonono
rudapanda
basket
Reposted fromKACHA KACHA vianonono nonono
rudapanda
4868 86d2
rudapanda
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono
rudapanda
2959 e621
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc vianonono nonono

March 24 2017

rudapanda
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans via21gramow 21gramow
rudapanda
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via21gramow 21gramow
rudapanda
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent via21gramow 21gramow
rudapanda
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
rudapanda
5835 a9f7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via21gramow 21gramow
7670 3477
Reposted fromtwice twice via21gramow 21gramow
3429 b39a
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasinn sinn
rudapanda
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasinn sinn
rudapanda
1961 6397 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasinn sinn
rudapanda
Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze.
— Mrożek
Reposted fromsomersby somersby viasinn sinn
rudapanda
7390 85a2 500
Reposted fromnonono nonono viasinn sinn
0568 e32d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasinn sinn
rudapanda
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasinn sinn
rudapanda
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Pozwól mi siać tam gdzie nienawiść - miłość, gdzie krzywda - przebaczenie, gdzie zwątpienie - wiarę, gdzie rozpacz - nadzieję, gdzie mrok - światło, gdzie smutek - radość.
Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał, nie tyle szukał zrozumienia,  co rozumiał, nie tyle był kochany,  co kochał.   Albowiem dając - otrzymujemy, przebaczając - zyskujemy przebaczenie, umierając - rodzimy się do życia wiecznego.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viacudoku cudoku
rudapanda
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frommadlenaa madlenaa viaflorentyna florentyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl