Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

rudapanda
Reposted frombluuu bluuu viaObscureSphinx ObscureSphinx
rudapanda
2691 eda2
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaObscureSphinx ObscureSphinx
rudapanda
2414 5e39
Reposted fromwybitnie wybitnie viaObscureSphinx ObscureSphinx
rudapanda
2413 9d01
Reposted fromwybitnie wybitnie viaObscureSphinx ObscureSphinx
3919 8c58
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaObscureSphinx ObscureSphinx
rudapanda
rudapanda
W nudzie streszcza się całe nasze życie. Nurzamy się w niej dzień po dniu. A dlaczego? Dlatego, że nie umiemy porzucić naszej króliczej nory bo przeraża nas perspektywa traumatycznej konfrontacji z własnym życiem.
— Elif Safak, "Bękart ze Stambułu"
Reposted fromhormeza hormeza via1923 1923
rudapanda
1740 0a1a
Reposted from1923 1923

April 11 2017

5585 8600
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
7595 3264
Reposted fromrichardth richardth viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
  Pożegnanie z powitaniem w jednym spojrzeniu.
— Wisława Szymborska
Reposted fromIriss Iriss viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
8820 4336
Reposted fromsorriso sorriso viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
Albo będzie Ci wygodnie, albo zbudujesz związek. Dwóch rzeczy nie da się połączyć.
— ~
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
4099 b976
Galeria Rusz
Reposted frombinar binar viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
Tak wiele można zdziałać każdego dnia. Możesz kogoś rozbawić, wywołać na jego twarzy uśmiech, dać mu nadzieję albo skłonić go do zastanowienia.  Najważniejszym dniem w roku nie jest Boże Narodzenie ani Wielkanoc, Twoja rocznica ani urodziny, tylko ten dzień, który właśnie trwa, więc wykorzystaj każdą minutę. Żeby to zrobić, będziesz się musiał ubrudzić, bo tak działa świat. Owszem, życie to prezent, ale nie licz na pudełko z kokardką. Wiele lat temu pewien ksiądz jezuita zarzucił mi, że staram się żyć zbyt ostrożnie. Powiedział, że zachowuję się tak, jakbym dostałą piękną sukienkę, włożyła ją na przyjęcie, a potem siedziała cały czas pod ścianą, żeby jej nie zniszczyć. Jakbym zrezygnowała z ciasta, ponczu i zabaw, żeby się nie ubrudzić. Miał rację. Tak bardzo bałam się cierpienia, porażki- tak bardzo bałam się życia- że obserwowałam je tylko stojąc z boku. Ale to już przeszłość. Już się nie martwię, czy się ubrudzę, tylko bawię się na całego... i bardzo możliwe, że wyjdę z tego przyjęcia jako ostatnia.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
Psychoanaliza! Diagnozy! Formułki! Ja bym ugryzł rękę psychiatry, któremu by się zachciało wypatroszyć mnie z mojego życia wewnętrznego – nie w tym rzecz aby artysta nie miał kompleksów, a w tym, by kompleks przetworzył na wartość kultury. Artysta, według Freuda, to neurotyk, który sam się leczy – a z tego wynika, że nie może leczyć go nikt inny.
— Witold Gombrowicz, Dziennik
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaonlyfaint onlyfaint
rudapanda
4023 9fa5 500
Reposted fromPoooly Poooly viaonlyfaint onlyfaint
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl